Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Công tắc lưu lượng Honsberg

Công tắc lưu lượng Honsberg là khả năng cung cấp một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh cho phạm vi rộng nhất của các yêu cầu.
Các GHM MESSTECHNIK Group được thành lập năm 2009 ra khỏi công ty GREISINGER điện tử, Honsberg Instruments và Martens Elektronik. Nó là một nhà cung cấp đầy đủ Công tắc lưu lượng Honsberg và thiết bị điện tử công nghiệp, mạng lưới bán hàng của chúng tôi với các kỹ sư nhiều bán hàng bao gồm cả Đức, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tuyệt vời.
Seri sản phẩm Công tắc lưu lượng Honsberg:
Flow Switch VM-015GR020
Flow Switch VM-032GR100
MODEL: OMNI-010GA006ZB
Temperature switch : TR-015HM1
Flowmeter: HONSBERG
RRI-010GVQ070V10KNS
Flowmeter: HONSBERG
VHZ-010GA006ZB
Model: VHZ-010GA006N
959282 Customs Tariff No.: 90261089
Ordering code: MR-O1-015GK020 Flow Switch
Code: VM-040GR040A
VM-008GR005 Honsberg
VM-008GR012 Honsberg
VM-010GR006 Honsberg
VM-010GR012 Honsberg
VM-015GR006 Honsberg
VM-015GR020 Honsberg
VM-020GR012 Honsberg
VM-020GR040 Honsberg
VM-025GR060 Honsberg
VM-032GR100 Honsberg
VM-040GR150 Honsberg
VM-050GR250 Honsberg
VM-065GR400 Honsberg
VM-080GR600 Honsberg
VM-008GR005A Honsberg
VM-008GR012A Honsberg
VM-010GR006A Honsberg
VM-010GR012A Honsberg
VM-015GR006A Honsberg
VM-015GR020A Honsberg
VM-020GR012A Honsberg
VM-020GR040A Honsberg
VM-025GR060A Honsberg
VM-032GR100A Honsberg
VM-040GR150A Honsberg
VM-050GR250A Honsberg
VM-065GR400A Honsberg
VM-080GR600A Honsberg
MW3-020HM Honsberg
MR-020GM010 Honsberg
KPU-05SG Honsberg
Flex-MR1K-025GM060E Honsberg
HD1K-025GM060 Honsberg
CRG-025HKS Honsberg
CRE-025HMS-139 Honsberg
EFK2-008HK028(1-150cm/s) Honsberg
HR1MVO-065GM-36 Honsberg
UR3K-020GM085 Honsberg
UR3K-010GM050 Honsberg
RWI-016PPK Honsberg
OMNI-F008HK028S Honsberg
MW3-020HM Honsberg
UM3K-025GM180-71 Honsberg
VLR-015GM012 Honsberg
VLR-015GM008 Honsberg
FLEX-(I+K) HD2KO1-015GM015 (46cst oil) Honsberg
FLEX-(I+K) HD2KO1-015GM015 (220cst oil) Honsberg
FLEX-(I+K) HD2KO1-025GM060 (220cst oil) Honsberg
MR-010GM010 Honsberg
OMNI-F-008HK028S Honsberg
OMNI-RRI-025GVQ120V10TE Honsberg
RRI-025GKQ160V10KE Honsberg
OMNI-RR025S Honsberg
CRE-025HMS-139 Honsberg
HD1K-025GM040 Honsberg
FLEX-RRI-025GVV080V10KE Honsberg
CRG-025HMS Honsberg
MR1K-015GM005-355 Honsberg
NG-015GA2 Honsberg
NG-015GA2 Honsberg
MR1K-020GM010 1-10L/min Honsberg
MW3-020HM Honsberg
MR1K-015GM004-36 Honsberg
HD1K-025GM005 Honsberg
FF-015GR012S-46 Honsberg
UR3K-015GM065 Honsberg
UM3K-020GM100 Honsberg
UR3K-010GM050 Honsberg
CM2K-025HM Honsberg
VD-065GR200A Honsberg
HD1K-015GM010 Honsberg
MR-020GM010 Honsberg
A-H1.1-1 Honsberg
HD1KO1-015GM020 Honsberg
HD1K-015GM030 Honsberg
HD2KO1-010GM015 Honsberg
CRE-025-HMS Honsberg
HD2K-010GM015 Honsberg
MR-020GM040-93 Honsberg
UR1-032GM Honsberg
HD1K-025GM040 Honsberg
MR020-GM040 Honsberg
07SN046368 Honsberg
MR1K-025GM060-SR Honsberg
OMNI-F008HK028S Honsberg
UKV-040GML0005 Honsberg
VHZ-008GA002P Honsberg
MR1K-010GM004 Honsberg
HD1K-015GM010 Honsberg
HD1K-015GK010A Honsberg
HD1K-008GM005 Honsberg
NMS-004HM47 Honsberg
HD1K-015GM030 Honsberg
VD-050GR150 Honsberg
VD-020GR020 Honsberg
NW1-020HM Honsberg
HD1K-025GM020 Honsberg
OMNI-HD1KS+HD1K-015-GM020E(PN200) Honsberg
UR3K-020GM085-11 Honsberg
UR3K-040GM440-12 Honsberg
FLEX(I+K)+HD2KZ-025GM060 Honsberg
HD1K-020GM020 Honsberg
MR1K-015GM020-176 Honsberg
RRH-025GMM160V02VPS-8 Honsberg
MW3-020HM Honsberg
XF-010GMI025S-5 Honsberg
MR1K-020GM010 1-10L/min Honsberg
FIS-025VK003G Honsberg
Flex(I+K)-K-HD1K-015GM010+KPU-05SWS Honsberg
VD-020GR040-198 Honsberg
HD1KVO-015GM012-428 Honsberg
UM3K-015GM070 Honsberg
MR-020GM010 Honsberg
CRE-025HMS Honsberg
MR1K-015GM004-36 Honsberg
RT-020AK004TH Honsberg
EFK2-008HK028(1-150cm/s) relay contact(NO) Honsberg
HD1K-025GM020 Honsberg
FW1-015GM006 Honsberg
NG-015GA1 Honsberg
MR-010GM004 Honsberg
MR1K-025GM020 Honsberg
MR1K-025GM060-SR Honsberg
MR1KO1-020GM020 Honsberg
MR1K-025GM060 Honsberg
EFK2-008HK029OS(1-150cm/s) Honsberg
FLEX(I+K)-HD2KZ-025GM040E Honsberg
FLEX(I+K)-HD2KZ-015GM025E Honsberg
FLEX(I+K)-HD2KZ-025GM060E Honsberg
HD2KZ-025GM040 Honsberg
UK-020GML0000 Honsberg
HD1KO1-015GM020 Honsberg
UR1-020GM Honsberg
HD1KZ-025GM060 Honsberg
MR1K-015GM004-36 Honsberg
HD1K-025GM005 PN200 250VAC Honsberg
VD-025GR040 Honsberg
OMNI-F-008HK028S Honsberg
KM-020GK020 Honsberg
KM-020GK030 Honsberg
ZV-040 GR Honsberg
MR-020GM010 Honsberg
RRI-010PI/A7PSP.2E Honsberg
HD1K-025GM040 Honsberg
MR-020GM010 Honsberg
RRI-010PI/A7PSP.2E Honsberg
MR1K-010GM030 Honsberg
VD-015GR010 Honsberg
MW3-020HM Honsberg
ZV-015GR Honsberg
HD2K-010GM008 Honsberg
EFK2-008HK028(1-150cm/s) relay contact(NO) Honsberg
FF-025GR040S-184 20L/min Honsberg
FW1-015GM006 Honsberg
UM3K-015GM065 Honsberg
Flex-RRI-025GVQ080V10KE 2.0~30.0L/min 0~10V PNPmin Honsberg
OMNI-F-015GK077S-13 Honsberg
OMNI-F-015GK029S-10 Honsberg
UR1-025GM Honsberg
UR1-015GM Honsberg
UR3K-025GM150 Honsberg
UR1-020GM Honsberg
UR3K-032GM270 Honsberg
UR3K-020GM085 Honsberg
10368303 OMNI-P006RK015S G3/8 Honsberg
HD1K-025GM005 Honsberg
VHZ-008GA002P Honsberg
PH-010M004HO Honsberg
OMNI-RRI-025GVQ120V10TE Honsberg
HD1K-025GM020 Honsberg
Ngoài Thiết bị đo lưu lượng Honsberg Công Ty Kỹ Thuật An Trọng Tín còn cung cấp các mặt hàng như: Thiết bị phun keo Nordson, Bộ điều khiển nhiệt độ Pan Globe, Thiết bị kẹp Speedy Block


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét